Varför måste jag skicka in mina dokument?

För att skydda både dig och oss från olaglig användning av en identitet och /eller medel, kontrollerar vi identiteter och / eller ägande av kredit / betalkort som används för betalning. Detta säkerställer också att utbetalningar når rätt person.